Montessori Eğitimi Nedir?

Küçük Çocuklar / Yürüme Çağındaki Çocuklar, doğumdan üç yaşına kadarki tüm çocuklar
Doğumdan 6 yaşa

kadar tüm çocuklar için Montessori

Montessori sınıfları, belirli bir yaş grubundaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış hoş görünümlü ortamlardır. Dr. Maria Montessori, bu türde bir sınıftaki yaşantısal öğrenmenin dilin, matematiğin, fenin müziğin, sosyal etkileşimlerin ve çok daha fazlasının daha derinlemesine anlaşılmasına yol açtığını keşfetti. Montessori sınıflarının büyük bölümü doğası itibariyle sekülerdir, ancak Montessori öğretim yöntemi inanç temelli bir programa başarılı şekilde entegre edilebilir.
Bir Montessori sınıfındaki her materyal çocuk gelişiminin bir yönünü destekleyerek çocuğun doğal ilgileri ile mevcut faaliyetler arasında bir eşleşme oluşturur. Çocuklar kendi deneyimleri yoluyla kendi öğrenme hızlarında öğrenebilirler. Tüm insanlarda var olan doğal merak duygusuna her an yanıt verebilirler ve yaşam boyu öğrenme için güçlü bir temel inşa ederler.
Montessorideki ortam çocukların doğumdan ortaokula kadarki öğrenme sürecini destekler.
pic-24
h-03

Montessori'nin Ayırt Edici Özellikleri

Bir programın güvenilir biçimde Montessori programı olarak düşünülmesi için gerekli bileşenlerin içerisinde akran öğrenmesini, kesintisiz iş zamanı bloklarını ve yönlendirilmiş çalışma faaliyeti seçimini destekleyen farklı yaşlardaki çocuklardan oluşan gruplar yer alır. İlaveten, özel olarak tasarlanmış Montessori öğrenme materyallerinin tamamı titiz şekilde düzenlenip estetik açıdan hoşa giden bir ortamda kullanıma sunulur.
Öğretmen, çocuk ve ortam bir öğrenme üçgeni oluşturur. Sınıf öğretmen tarafından bağımsızlığı, belirli sınırlar içerisindeki özgürlüğü ve düzen hissini teşvik edecek şekilde hazırlanır. Çocuk, destek ve/veya yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunda öğretmenle etkileşime girerek kendini geliştirmek için ortamın sunduklarını kendi bireysel seçimi yoluyla kullanır.
h-03

Montessori'nin Ayırt Edici Özellikleri

Farklı yaşlardan çocukların olduğu gruplar Montessori Yönteminin ayırt edici özelliğidir: Küçük çocuklar daha büyük çocuklardan öğrenirler; büyük çocuklar ise zaten hâkim oldukları kavramları öğreterek öğrenme süreçlerini pekiştirirler. Bu düzenleme, bireyler her yaştan ve eğilimden insanlarla birlikte çalıştıkları ve sosyalleştikleri gerçek dünya ayna da tutar.
Dr. Montessori, çocukların büyüdükçe hassas dönemleri veya fırsat pencerelerini deneyimlediklerini gözlemiştir. Montessori öğretmenleri, çocuklar geliştikçe uygun dersleri ve materyalleri bilgilerin en doğal şekilde özümsenip içselleştirildiği bu dönemlerle eşleştirirler.
Erken çocukluk çağındaki Montessori öğrencileri duyusal-motor faaliyetlerle öğrenirken doğrudan deneyim yoluyla bilişsel güçlerini geliştiren materyallerle çalışırlar: görme, işitme, tatma, koklama, dokunma ve hareket.
Çocuk ilköğretim yıllarında somut kavramlardan soyut kavramlara geçerken bu düşünme biçimini Montessori öğrenme materyalleri ve disiplinler arası müfredatla çalışmak suretiyle organize etmeyi sürdürür. Mevcut bilgisini gerçek dünya deneyimlerinde uygulamaya başlar.
Bu bilgi (gerçekler ve rakamlar) organizasyonu çocuğu düşünce ve duygunun eşitlik, özgürlük ve adalet gibi daha soyut evrensel kavramları anlayacak şekilde geliştiği ergenlik çağına hazırlar.
pic-23