İletişim

GARDENYA MONTESSORI OKULU

Bizimle İletişime Geçin

“Oyun çocuğun işidir.” Maria Montessori
Maria Montessori oyunu çocuğun işi olarak nitelendirilmiştir. Bu yüzden oyun, çocuğun sağlıklı gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen en önemli duygusal doyum olarak görülmelidir. Sevgiden yoksun bir çocukluk olmayacağı gibi oyunsuz bir çocuklukta düşünülemez. Çocuğun bulunduğu her yerde oyun da mevcuttur.

“Eğitim prosedürünün doğruluğunun bir testi de çocuğun mutluluğudur.” Maria Montessori
Montessori yaklaşımında en önemli vurgu bağımsız çocuklar yetiştirmektir. Onlar için hazırlanan özel bir ortamda çocuklar, kendi çabaları ile bağımsız olarak büyür ve öğrenirler. Buradaki bağımsızlık kesinlikle yalnızlık, tek başınalık ya da terkedilmişlik değildir. Çocuğun kendi işlerini ve ihtiyaçlarını bir yetişkinin yapması yerine kendi başına yapması, bunu öğrenmesi ve geliştirmesidir.

Tüm çocuklar değişikliklere farklı tepkiler verirler, ancak bu sorunun cevabı kesinlikle hiçbir sorun yaşamayacaklarıdır. Montessori öğrenme ortamındaki çocuklar, en erken yaşlardan itibaren yüksek derecede öz motivasyon, yeni durumlarla başa çıkma becerileri ve güçlü bir sorumluluk duygusu geliştirir. Tüm bu beceriler, farklı bir okul ortamına geçtiklerinde onların çok işine yarar.
Yapılan çalışmalarda Montessori Okulu’ndan mezun olan çocuklar on yıl boyunca izlenmiş; bu çocukların yaşam boyu öğrenme becerilerinin yüksek olduğunu tespit edilmiştir.
Mezun öğrencilerimizin velileri, gittikleri okuldaki sınıf öğretmenleri ve okul yöneticilerinden aldığımız geri dönüşler, öğrencilerimizin ilkokulda okuma-yazma becerilerini rahat geliştirdikleri, iç disipline sahip oldukları için sınıfta lider rolünü üstlendikleri, sorumluluk alma konusunda istekli oldukları, farkındalıklarının yüksek olduğu, konsantrasyon sürelerinin uzun olduğu yönündedir.